Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analysis of regional-specificities of Moravian-Silesian region in risk factors which influence treatment reactions in patients with multiple myeloma
Project IdSGS01/LF/2014-2015
Main solverFedor Kryukov, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVedle standardních léčebných parametrů má na celkové výsledky léčby pacientů s mnohočetným myelomem vliv řada dalších faktorů, které běžné lékařské hodnocení nemusí vždy zohledňovat. Některé faktory přitom mohou mít zásadní vliv na kvalitu života a toleranci léčby. Cíle projektu zahrnují vytvoření a monitorování sady potencionálních faktorů mimo běžně hodnocené lékařské výstupy, které léčebné výsledky mohou ovlivňovat. Tyto faktory budou analyzovány v souboru dostupných nemocných z moravskoslezského kraje a bude zhodnocena míra jejich vlivu na celkové léčebné výsledky. Součástí projektu je i porovnání dostupných sledovaných parametrů retrospektivně v MS kraji s údaji z národního registru České myelomové skupiny.