Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Epidemiological study of anal incontinence and its impact on quality of life of seniors
Project IdSGS04/LF/2014-2015
Main solverdoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProblematika anální inkontinence představuje velmi aktuální oblast ošetřovatelské péče o seniory se závažnými zdravotnickými, psychologickými, sociologickými a ekonomickými důsledky. Předmětem navrhovaného projektu je epidemiologická prospektivní studie zaměřená na vyhodnocení prevalence a stupně závažnosti anální inkontinence u seniorů, jejího vlivu na kvalitu života, a ekonomické nákladnosti péče o takto postižené seniory.Studie je plánovaná na období dvou let, s počátkem od 1. 1. 2014. Do studie budou zařazení senioři, kteří ve sledovaném období budou využívat ubytovacích a sociálních služeb v Domově pro seniory Ostrava ? Poruba. Bude sestaven standardizovaný dotazník pro diagnostiku a stanovení stupně anální inkontinence a dotazník na měření vlivu diagnostikované inkontinence na kvalitu života seniorů. Studenti ? doktorandi v oboru ošetřovatelství se budou podílet na tvorbě standardizovaných dotazníků, vykonávaní průzkumu (jako tazatelé), na vyhodnocování dat i na prezentaci získaných výsledků. Navrhovatel je přesvědčen, že studie splňuje všechny požadované atributy kvalitního studentského vědecko-výzkumného projektu, který zapadá do deklarovaného výzkumného zaměření LF OU. V následujících letech je předpoklad pokračování této studie formou navazujícího projektu cíleného na diferenciální diagnostiku zjištěné anální inkontinence u seniorů a její léčby v rámci centra pro poruchy pánevního dna.