Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Risk factors and predictors of progression of Barrett's esophagus to adenocarcinoma
Project IdSGS26/LF/2014-2015
Main solverMUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na problematiku zánětu v indukci karcinogeneze u Barrettova jícnu (BJ), sledování rizikových faktorů a genových polymorfismů u osob s BJ. Je známo, že tito pacienti mají mnohonásobně zvýšené riziko vzniku karcinomu ezofagu. Nicméně pouze u malého procenta pacientů s dg. BJ dojde k rozvoji adenokarcinomu. V současné době vyvstává nutnost najít takové markery, které by u pacientů s BJ predikovaly riziko agresivního onemocnění a progrese z intestinální metaplazie do high-grade dysplazie nebo adenokarcinomu. Molekulární genetika hraje stále důležitější roli v diagnostice nádorových onemocnění a prekurzorových lézí včetně Barrettova jícnu - hledají se nejefektivnější možné kombinace potenciálních biomarkerů, díky kterým by bylo možné včas zachytit progresi onemocnění, které by predikovaly terapeutickou odpověď a hledají se potenciální terapeutické cíle pro případnou biologickou léčbu.