Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Včlenění tématu multimediální dokumentace do výuky technologických předmětů katedry technické a pracovní výchovy
Project IdIRP201435
Main solverMgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationKatedra technické a pracovní výchovy zajišťuje výuku studentů v technologických předmětech. Výuka je zaměřena na výuku vlastností materiálů, technologii obrábění a rozvoj procedurálních znalostí. Velký důraz je kladen na rozvoj vlastní tvořivosti studentů. V průběhu seminářů studenti vytvářejí mnohdy hodnotné technologické artefakty. Hodnota těchto výtvorů však nespočívá jen v hotovém díle, ale taky ve zvoleném pracovním postupu a v dokumentaci okamžiků řešení technologických problémů. Inovace výuky spočívá v integraci vlastní tvořivé práce studentů s realizací vlastní multimediální prezentace. Vzniklé multimediální materiály budou sloužit jako výukový materiál a inspirační zdroj pro studeny a učitele. Zveřejněním těchto materiálů prostřednictvím internetu umožníme zlepšit domácí přípravu studentů, vytvoříme podmínky pro digitální archivaci výtvorů katedry. Výukové materiály poslouží k propagaci studia oboru Technické a pracovní výchovy a propagaci studia technicky a přírodovědně orientovaných oborů na ostravské univerzitě.