Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření multimediálního prostředí s možnostmi praktických aplikací a výpočtů v předmětu Elektroenergetika
Project IdIRP201431
Main solverdoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationNa katedře technické a pracovní výchovy je zajišťována výuka studentů v předmětech s elektro zaměřením. Předmět je vyučován v prezenční formě učitelského programu a kombinované formě oboru Učitelství odborných předmětů. Výuka je zaměřena na provoz elektrizační soustavy, její přístrojové vybavení a řízení. Důraz je také kladen na zdroje elektrické energie, nedílnou součástí jsou obnovitelné zdroje energie a vazba na životní prostředí. V rámci učitelských programů je kladen důraz na rozvoj tvořivosti a představivosti studentů. V průběhu semestru studenti vytvářejí modelové situace poruch a jejich řešení. Inovace výuky spočívá v tvorbě multimediálního prostředí, kde studenti realizují zadané a vlastní úkoly pro pochopení problému. Jedná se o multimediální prostředí, kde na základě zadaných úkolů mohou studenti vniknout ve svých představách do skutečných praktických zařízení a mohou provádět i modelové situace. Multimediální prezentace bude obsahovat jeden nebo dva softwary, ukázkové videa, fotografie objektů a zařízení. Vše bude implantováno do jednoho multimediálního prostředí, kde jednotlivé funkce budou spouštěny pomocí multimediálních tlačítek. Vzniklé multimediální prostředí bude sloužit jako výukový materiál pro studeny a učitele. Dojde k zásadní inovaci předmětů v souladu s moderními trendy vysokoškolské výuky. Zveřejnění prostřednictvím internetu umožníme také zlepšit domácí přípravu studentů. Zveřejnění bude na web. stránkách katedry po celou dobu realizace výuky. Učitelství pro střední školy ? navazující ? kombinované Učitelství odborných předmětů ? 7504T100 Elektroenergetika UELTR Ukončení studia oboru červen 2015, studium je dvouleté, v současné době jsou studenti v 1. ročníku. Obor je otevírán každoročně. Zveřejnění výsledků na webu: od 2015 a pak neomezeně