Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Barokní konstanty - sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka
Project IdIRP201430
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci výuky dějin hudby na KHv PdF OU v tematické problematice hudebního baroka. Vysoce nad rámec sylabů předmětů Dějiny hudby 1 a 2 akcentuje vazbu barokních uměleckých, resp. především hudebních odkazů směrem k současným příjemcům. Inovace spočívají ve třech krocích: čtyři pohostinské přednášky oborových specialistů, zpracování a trvalé zpřístupnění studentům KHv PdF OU čtyř odborných studijních materiálů k prezentované problematice a obohacení katedrální knihovny o nové moderní reprezentativní studijní prameny audio a video povahy. Řešitelka navíc v návaznosti na projekt vystoupí s příspěvkem na zahraniční mezinárodní konferenci a na dvou konferencích domácích.