Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Textová a audiovizuální podpora předmětu Komplexní analýza textu 1-3
Project IdIRP201429
Main solverdoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationKomplexní analýza textu je povinný předmět završující v navazujícím magisterském stupni studium českého jazyka v učitelských oborech. Probíhá 3 semestry. Předmět učí prostřednictvím vzorových textů a teorie s nimi související: - efektivní komunikaci s žáky ve školském i mimoškolském dialogu; - efektivní komunikaci s rodiči a kolegy-učiteli při prosazování edukačních záměrů a získávání spolupráce při jejich dosahování; - určení reálné funkce komunikátů vstupujících zvenčí do edukačního a vzdělávacího procesu (odhalení manipulace a skrytých komerčních záměrů); - získání dovednosti analyzovat komunikát v elektronickém prostředí a využít výsledky analýzy pro školskou praxi. Pro kvalitní výuku a studium je nutno propojit dosavadní znalosti o jazyce, informace z pomezních disciplín studujících řečové procesy (lingvodidaktika, vývojová psycholingvistika, textologie, kognitivní lingvistika). Předmět je vyučován v prezenční i kombinované formě. Je proto nutno, aby byly výukové materiály (odborný lingvistický základ, metodický manuál pro analýzu textů, audiovizuální objekty s přepisy jejich textových částí) soustředěn do jednoho multimediálního celku dostupného v elektronické podobě. Takto uspořádaný celek bude využitelný výběrově ? podle charakteru studijní skupiny. Bude umožňovat individualizaci studia s ohledem na učební styly studentů.