Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu
Project IdIRP201428
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvořit multimediální studijní oporu pro studenty bakalářského oboru Český jazyk se zaměřením ve vzdělávání v prezenční a kombinované formě (předmět KCD/3RCL1, 33RL1 Kapitoly z vývoje literatury 1) a pro studenty navazujícího magisterského oboru Učitelství českého jazyka na 2. stupni ZŠ v prezenční a kombinované formě (předmět KCD/2PCL1, 22CL1). Základem studijní opory bude textový materiál, zahrnující výkladové pasáže o společenském, kulturním, zvláště literárním vývoji v 19. století, bohatě doplněný o ukázky ze stěžejních literárních děl, tato textová část bude doplněna o obrazový materiál zaměřený na dobovou architekturu, výtvarné umění a o zvukový materiál mapující rozvoj české hudby daného období. Výsledek projektu bude zveřejněn na webu OSU (web katedry min. po dobu 3 let (do roku 2017), obsah bude zajišťovat řešitel společně s podporou CIT.