Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Praktika programování aplikací pro platformu iOS
Project IdIRP201443
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt navazuje na předmět Vývoj mobilních aplikací pro iOS (KIP/PRIOS, KIP/XPRIO, KIP/2PRIO), který je zahrnut do studijního programu Informatika a Aplikovaná informatika mající statut C-předmětu se zaměřením na spolupráci s podnikatelským subjektem. Cílem projektu je nabídnout studentům možnost efektivně využít schopnosti objektově orientovaného programování se zaměřením na operační systémy iOS. Jádrem nově vytvořeného předmětu bude tvořit metodika, která navede studenta, jenž disponuje základními znalostmi objektově orientovaného programování, celým procesem vývoje aplikace v následujících krocích: - Návrh aplikace - Analýza - Návrh GUI - postup implementace - Marketing aplikace - Publikování aplikace - Správa aplikace Účelem předmětu je vytvoření aplikace v takové kvalitě, aby byla úspěšně validována a mohla být vystavena v on-line obchodě aplikací AppStore.