Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Multimediální studijní opory pro geografii destinací cestovního ruchu
Project IdIRP201445
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationV uplynulých dvou letech byly na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje vytvořeny 4 studijní materiály v rámci výuky geografie destinací cestovního ruchu. Primárně byly tyto materiály vytvářeny s ohledem na možnost jejich vydání v tištěné podobě. Avšak vzhledem k charakteru předávaných znalostí a dovedností a pokroku na poli rozvoje multimediálních technologií je žádoucí tyto materiály doplnit o interaktivní prvky, které zvýší kvalitu a efektivitu výukového procesu. V rámci projektu navrhujeme přetvořit do multimediální, interaktivní podoby dva ze stávajících studijních textů zaměřených na geografii destinací cestovního ruchu v Asii a v Africe. Studijní texty budou vytvářeny ve formátu epub v prostředí OS X Mavericks v programu iBooks Author primárně pro distribuci v rámci multimediálního zařízení iPad a budou doplněny o fotogalerie vybraných destinací, videozáběry s komentářem, interaktivní animace a mapy, interaktivní testové úlohy, a další interaktivní prvky. V rámci projektu budeme řešit také zaškolení tvůrců studijních materiálů v jejich produkci a to formou vytvoření e-learningového kurzu pro práci se softwarem iBooks Author. V tomto kurzu budou předány nejen dovednosti v ovládání daného softwaru, ale i didaktická pravidla a zásady pro využití jednotlivých interaktivních prvků ve výuce. Tento kurz bude následně zpřístupněn i dalším pracovníkům na Ostravské univerzitě. Prostředí OS Mavericks (včetně aplikace iBooks Author pro tvorbu multimediálních materiálů) bylo vybráno zejména s ohledem na komplexní řešení (od tvorby až po distribuci) tvorby těchto textů a zároveň relativní jednoduchosti jeho ovládání a uživatelskému komfortu.