Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba nového předmětu Webové aplikace pro mobilní zařízení
Project IdIRP201440
Main solverRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotationprojekt je zaměřen na vytvoření nového předmětu Webové aplikace pro mobilní zařízení. předmět bude vyučován na Katedře informatiky a počítačů. Předmět je zaměřen na oblast tvorby internetových stránek a aplikací optimalizovaných pro mobilní zařízení, optimalizace stávajícíh webových aplikací pro mobilní zařízení, návrh webových aplikací pro různá zařízení. Mobilním zařízením se rozumí především mobilní telefony a tablety. Součástí projektu bude vytvoření studijní opory pro prezenční a distanční formu výuky. Dále vytvoření multimediálních studijních materiálů a pokročilých řešeých příkladů, které interaktivní formou uvedou studenta do jednotlivých aspektů tvorby webových stránek pro mobilní zařízení. Soubor studijních materiálů a řešených příkladů bude tvořen s verlkým důrazem na praktické využití získaných znalostí a možností získané znalosti jednoduše využít v praxi.