Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modernizace fyzikálního praktika 3 (praktikum z optiky: KFY/FYZP3)
Project IdIRP201438
Main solverMgr. Lenka Hönigová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného projektu je inovace úloh předmětu fyzikální praktikum 3 - optika vyučovaného v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu B1701 Fyzika (obor 1701R003 fyzika - dvouoborovéú v prezenční formě. v tomto předmětu je momentálně pro měření sada 10 úloh. Bohužel však u některých úloh z oblasti vlvění a optiky, u některých s využitím počítačem podporovaných experimentů. K některým inovovaných úlohám budou navrženy a vyrobeny speciální pomůcky. Návody budou ve formátu pdf, součástí bude úkol měření, uspořádání experimentu, pomůcky, teorie a postup měření. tyto nové úlohy přispějí k lepšímu pochopení učiva a zatraktivnění oblasti optiky.