Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Interaktivní atlas statických, dynamicých a tomografických studií nukleární medicíny pro studenty všeobecného lékařství a oboru radiologický asistent
Project IdIRP201426
Main solverdoc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationNukleární medicína je řazena mezi zobrazovací metody, přesto se zabývá především funkcí vyšetřovaných tkání a orgánů. Ke konečnému výsledku samotných vyšetření tak vede analýza získaných dat, která bývají často nejen vizuálně, ale i kvantitativně matematicky hodnocena. Interaktivní elektronická prezentace s dynamickými obrazovými zdroji (videa) a animacemi je tak ideálním způsobem, jak doplnit stávající studijní materiály, studentům tyto postupy představit a poutavě jim vysvětlit podstatu vyhodnocování izotopových studií, s jejichž výsledky se budou setkávat v klinické praxi. Současně by vznikala ?živá? databáze normálních, ale i zajímavých abnormních nálezů, které je možné využít také při testovém ověřování znalostí studentů. Vzniklý materíál bude přístupný studentům a zaměstnancům v prostředí MOODLE, vzhledem k jeho charakteru se může stát stabilní součástí výuky a samostudia