Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Metodologie epidemiologického výzkumu
Project IdIRP201425
Main solverMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt má přispět ke zvýšení znalostí a vyučovacích kompetencí řešitele v oborech, kterým se řešitel na Lékařské Fakultě věnuje. Řešitel vyučuje řadu předmětu z oblasti metodologie epidemiologického výzkumu, psychologie a psychosociálních determinant zdraví ? konkrétně řešitel vede přednášky a cvičení v předmětech Metodologie zdravotnického výzkumu, Metody výzkumu, Úvod do Psychologie, Psychobiologie, Pracovní psychologie, Sociální determinanty zdraví a podobně. Pracoviště Department of Epidemiology and Public Health na Univerzitě College London (UCL) patří mezi světově uznávaná pracoviště s rozsáhlými výukovými programy na úrovni bakalářské (undergraduate), magisterské (graduate) i doktorské. (V mezinárodním hodnocení univerzit obsazuje UCL pravidelně přední místa.) Řešitelka bude konzultovat vyučovanou problematiku s odborníky zmiňované univerzity a navštěvovat zde výukové moduly související s vyučovanými předměty na LF OU, např. Research Methods in Epidemiology, předměty oboru Health Psychology, Psychobiology nebo Social Determinants of Health.