Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Multimediální studijní podpora pro předmět Patologie
Project IdIRP201424
Main solverMUDr. Patricie Delongová
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt povede k vytvoření uceleného učebního textu postaveného na nejnovějších poznatcích a praxi. Bude vytvořena multimediální databáze. Při výuce Patologie je nutné propojení teoretických poznatků s morfologickými patologickými nálezy jak mikroskopickými, tak makroskopickými. Vysokou výpovědní hodnotu pro makroskopické hodnocení má kvalitní fotografie, pro hodnocení mikroskopické zase histologický preparát. Makrofotografie společně s nasnímanými histologickými preparáty (na přístroji dotSlide) budou v digitální podobě archivovány a využívány při výuce. Realizace projektu umožní zintenzivnění spolupráce LF OU a FNO, jak na poli akademickém, tak i vědeckém. Dojde k inovaci studijních materiálů v předmětu Patologie. Vzdělávací materiály budou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím instance LMS MOODLE spravované na LF OU po dobu minimálně 2 let. Zároveň se předpokládá postupná inovace o další zajímavá témata v souladu s novinkami a trendy v oboru. Pilotní běh bude zahájen v akademickém roce 2014/2015.