Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření multimediálního atlasu otoskopických nálezů
Project IdIRP201421
Main solverprof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt má za cíl vytvořit interaktivní multimediální atlas otoskopických nálezů nemocí ucha. Tato oblast otorinolaryngologie patří mezi nejsložitější z hlediska určení správné diagnózy, protože otoskopické nálezy jsou těžké na interpretaci a naučení se. Pacienti s danými diagnózami nejsou při výuce studentů často přítomní na oddělení, problematika se studentům velmi obtížně vysvětluje, protože obraz nemoci vidí pouze ten, který nemocného vyšetřuje. Vytvoření atlasu s konkrétními nálezy je pro studenty velmi důležitý, usnadní jim orientaci v problému a zlepší představivost. Atlas operací je vhodnou pomůckou, která výrazně ulehčí studium studentů a zlepší jejich znalosti z otologie. Atlas bude zpřístupněn studentům a akademickým pracovníkům jak na CD tak v prostředí LMS MOODLE spravovaném na LF OU minimálně po dobu 2 let (předpokládá se průběžná aktualizace multimediálního obsahu v souladu s trendy a novinkami v oblasti ORL).