Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Voltammetric determination of benzodiazepines at meniscus modified silver solid amalgam electrode
Project IdSGS05/PřF/2014
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationZáměrem tohoto projektu je elektrochemické stanovení léčiv ze skupiny benzodiazepinů, které se používají zejména pro své uklidňující účinky. Tato skupina léčiv obsahuje ve své struktuře funkční skupiny, které lze redukovat a umožňuje tak použít elektrochemické metody typu diferenční pulzní voltametrie. Vhodnou variantou pracovní elektrody ke stanovení těchto léčiv je meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda (m-AgSAE). Cílem projektu je nalezení optimálních podmínek ke stanovení látek (alprazolam a bromazepam) ze skupiny benzodiazepinů, proměření koncentračních závislostí s cílem dosáhnout co nejnižších detekčních limitů. Použití vyvinutých elektroanalytických metod ke stanovení koncentrací studovaných látek v komerčně dostupných léčivech.