Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Determination of cis/trans isomers of lutein by HPLC/MS
Project IdSGS06/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci tohoto projektu bude vyvinuta a validována HPLC/MS metoda stanovení cis/trans izomerů luteinu. Vyvinutá HPLC/MS metoda bude následně aplikována na reálné rostlinné vzorky za účelem zkoumání obsahu (zastoupení) jednotlivých izomerů v těchto vzorcích. .