Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Biodegradation of synthetic dyes by mixed biofilms of ligninolytic fungi, yeasts and bacteria
Project IdSGS23/PřF/2014
Main solverprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu bude hodnocení efektivity řízené biodegradace syntetických barviv za využití smíšených biofilmů tvořených houbou bílé hniloby a vybraným mikroorganismem (kvasinky, bakterie). Bude sledována aktivita extracelulárních ligninolytických enzymů produkovaných ligninolytickou houbou a vliv bakteriálních a kvasinkových organismů na syntézu těchto enzymů zodpovědných za degradaci barviv. Bude sledován vliv přítomnosti bakterií a kvasinek na celkovou schopnost houbového organismu degradovat rekalcitrantní barviva i na jeho degradační výkonnost za daných podmínek. Budou cíleně připravovány biofilmy ligninolytických hub s jednobuněčnými mikroorganismy využívajícími odlišné mechanismy biodegradace barviv a sledována možnost synergického efektu obou organismů pro účely biodegradace. Dále bude studován vliv bakteriálních a kvasinkových mikroorganismů na strukturu houbových biofilmů a na jejich životaschopnost a sustainabilitu v podmínkách dlouhodobého stresu toxikanty. Cílem projektu bude zjišťovat pravidla pro konstrukci smíšených biofilmů a možnosti jejich praktického využití pro bioremediace průmyslových odpadů obsahujících obtížně rozložitelné organopolutanty.