Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Comet assay analysis of the changes induced by oxidative stress in plant and animal cell models
Project IdSGS31/PřF/2014
Main solverdoc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je detekce, analýza a srovnání důsledků působení oxidačního stresu na DNA rostlinné a živočišné buňky pomocí kometového testu. Hodnocení oxidačního poškození DNA živočišné buňky bude realizováno na komerčně dodávaných buněčných liniích (A549 popř. HepG2). Modelem rostlinné buňky budou buněčné suspenze BY-2 nebo TX1 pocházející z tabáku, popřípadě jiné dle dostupnosti. Kromě poškození DNA u exponovaných buněk bude sledována i jejich celková viabilita (MTT/XTT test, barvení trypanovou modří, hematoxylin-eosinem a vodným roztokem TTC). Na obou typech buněk bude zkoumán vliv různých koncentrací peroxidu vodíku (H2O2). Peroxid vodíku hraje zásadní roli v hypersenzitivní reakci, jež je charakteristická rychlou indukcí buněčné smrti v místě účinku oxidačního činidla. V prostředí in vivo jej některé maligní buňky vylučují do svého okolí, což může vést k poškození DNA či apoptickým změnám u buněk zdravých. Při reakci s redukovanými přechodnými kovy může dojít k přeměně na reaktivnější hydroxylový radikál, který reaguje s pyrimidinovými a purinovými bázemi RNA a DNA, což může vést rovněž k maligní transformaci buňky. V nižších koncentracích inhibuje u rostlin fixaci CO2, inaktivuje enzymy Calvinova cyklu a oxiduje flavonoidy.