Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Molecular and morphological analysis of selected decapod crustacean groups
Project IdSGS29/PřF/2014
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na řešení otázek systematiky sladkovodních raků a krabů Portunidae Jihočínského moře. Základním směrem projektu je srovnávací morfologická analýza systematicky významných morfologických struktur (ústní aparát, žaludeční lišty, gonopody) u původních a nepůvodních evropských raků. V návaznosti na výsledky molekulární systematiky (projekt GAČR a SGS) bude sledována morfologická odlišnost vybraných taxonů a genetických linií. Krabi čeledi Portunidae jsou celosvětově rozšířeni v tropické a temperátní zóně moří. Klíčový rod Portunus zahrnuje zhruba 100 druhů, včetně komerčně významných, přičemž přibližně 30 druhů se vyskytuje ve zkoumané oblasti. Zoologické sbírky KBE OU disponují souborem 21 druhů o celkovém počtu několika set jedinců (Vietnam, Malajsie, Taiwan), u kterých byla provedena morfologická analýza, včetně detailního rozboru kopulačních končetin - gonopodů (projekt SGS OU 2013). V rámci projektu pro rok 2014 budou sbírky doplněny o nový materiál z JV Asie a bude provedena molekulární fylogenetická analýza rodu Portunus. Projekt přispívá k řešení aktuálních otázek fylogeneze a systematiky významných skupin vyšších korýšů, výsledky přispějí k řešení teoretických i ochranářských aspektů jejich biologie.