Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Molecular phylogenetic methods in studies of mycophagous and phytophagous insects
Project IdSGS28/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci předkládaného projektu bude řešena široká problematika fylogenetických vztahů, systematiky a ekologie vybraných skupin hmyzu z řádů Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera a Coleoptera, v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Hlavní cíle projektu jsou následující: 1. Multigenová molekulárně-fylogenetická analýza čeledí Mycetophilidae a Keroplatidae (Diptera); 2. Taxonomické revize vybraných taxonů Diptera v Palearktické a Orientální oblasti. 3. Využití DNA barcodingu a metagenomických metod pro studium mykofágních (ambrosiových) kůrovců, jejich vazby na symbiotické houby, se zaměřením na význam kompetičních schopností hub pro šíření ?invazních druhů? kůrovců; 4. Studium symbiotických mikroorganismů trávicího traktu fytofágních brouků a trofických sítí parazitoid ? herbivor ? hostitelská rostlina v temperátním lužním lese. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s University of Florida, USA. Výstupy budou publikovány v impaktovaných časopisech a průběžné výsledky budou prezentovány mimo jiné na světovém dipterologickém kongresu v Potsdamu.