Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Taxonomy and ecology of mosses within the Orthotrichum s.l. genus
Project IdSGS27/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen jednak na studium taxonomie středoasijských druhů rodu Orthotrichum, ale také na výzkum ekologických nároků evropských druhů. Intenzívní výzkum na území střední Asie probíhá již 4 roky. Za tu dobu bylo shromážděno velké množství herbářového materiálu, zejména z Tádžikistánu a Kyrgyzstánu. Souběžně také probíhaly revize sbírek významných herbářů Evropy i Asie s cílem získat informace o historických údajích z této oblasti. Plánovaný projekt by měl přinést nová recentní data z další země ? Kazachstánu a také údaje z herbářů v Almaty a Moskvě. Ekologické parametry studovaných druhů byly v minulosti zapisovány v terénu a následně vyhodnocovány pro jednotlivé druhy zvlášť. Nyní se řešitelský kolektiv chce zaměřit na metodu transektů podél vodních toků 3 řek v různých částech ČR (Karlovarsko, Olomoucko a Ostravsko). Byly již vytyčeny studované plochy a v první polovině r. 2014 dojde k odečtu dat. Následně pak k jejich analýzám. Projekt je zaměřen na dvě zdánlivě nesourodá témata. Nicméně hlavním cílem je zapojit větší bryologický tým studentů OU do projektu a dát jim možnost získat nejen terénní zkušenosti, ale i zkušenost týmové práce na grantovém projektu.