Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Ontologies Utilization for Value Modeling Business Processes
Project IdSGS17/PřF/2014
Main solverdoc. Ing. František Huňka, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu bude další rozpracování výsledků řešení projektu SGS z roku 2013 zejména v oblasti generické ontologie a doménově specifické ontologe zaměřené na modelování podnikových procesů. Doménově specifická ontologie, která využívá hodnotové modelování podnikových procesů, je avšak stále ?poplatná? přístupu best practice, jehož nedostatky lze spatřovat především v chybějící teorii a rozpracované metodologii. Naproti tomu metodologie DEMO, představuje generickou ontologii, která má silnou stránku právě v teoretické rovině a z této úrovně je také vypracovaná odpovídající metodologie, která je zcela implementačně nezávislá a jejichž cílem je vytvoření ontologického modelu. Při modelování podnikových procesů budeme konkrétně vycházet z doménově specifické ontologie REA, která se zabývá hodnotovým modelováním a metodologií DEMO, která se zabývá obecně podnikovou ontologií. Vlastní projekt je zaměřen na využití generické ontologie DEMO pro potřeby doménově specifické ontologie REA pro modelování podnikových procesů. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech.