Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modern artificial intelligence methods regarding pattern recognition their presentation
Project IdSGS16/PřF/2014
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTento projekt je pokračováním projektů SGS23/PŘF/11, SGS02/PŘF/12 a SGS23/PŘF/13 Projekt je zaměřen zejména na vhodnou kombinaci epistemologických a heuristických metod v umělé inteligenci pro reprezentaci a rozpoznávání struktur. Projekt bude orientován na: - metody formální reprezentace sémanticky strukturovaných znalostí v jazycích postavených na konceptovém paradigmatu; - na výzkum v oblasti algoritmů a modelů jako jsou například metody adaptace pro rozpoznávání struktur s ohledem na typ nepřesností, jakým jsou zpracovávaná data zatížena (tj. na oblast umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů, multiagentových systémů a fraktálových modelů); - na výzkum v oblasti zpracování vizuálních informací metodami Soft-Computingu; - na výzkum metod pro analýzu a zpracování neúplných a nepřesných dat nebo dat obsahujících šum.