Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Fuzzy modelling: development of theoretical foundations and selected apllications IV
Project IdSGS13/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci tohoto projektu, který navazuje na sérii předchozích projektů, se chceme věnovat vybraným aplikacím fuzzy modelování a budování teoretických základů fuzzy matematiky (konkrétně fuzzy aritmetiky), bez kterých by se samotné aplikace neobešly. Zejména se hodláme zaměřit na vytěžování jazykových asociací z dat a jiné data-miningové metody, aplikace těchto data-miningových metod na analýzu a predikci (univarietních či multivarietních) časových řad a na další problémy různých oblastí aplikací. Dále se budeme věnovat výzkumu MI-algeber jakožto algebraických struktur charakterizujících fuzzy aritmetiky s potenciálem jejich využití například ve fuzzy regresní analýze.