Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Preparation of new nitrogen doped adsorbents for removing heavy metal ions from aqueous solutions
Project IdSGS04/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt je zaměřen na přípravu nových, dusíkem obohacených uhlíkatých adsorbentů. Budou připraveny dusíkem dopované organické xerogely/kryogely, které budou následně pyrolyzovány za různých experimentálních podmínek. Cílem bude zjistit vliv podmínek pyrolýzy na zabudování dusíkatého atomu do struktury a vliv na adsorpční schopnosti. Po nalezení optimálních parametrů pyrolýzního procesu budou připraveny 3 ? 4 typy nových, dusíkem obohacených uhlíkatých xerogelů/kryogelů, u nichž bude následně testována adsorpční schopnost pro odstranění iontů těžkých kovů (Cu2+, Pb2+ a Hg2+) z vodných roztoků. Bude sledována kinetika adsorpce pro zjištění doby potřebné pro ustanovení rovnováhy, následně budou proměřeny adsorpční izotermy s cílem zjistit maximální naadsorbované množství. Zároveň bude zkoumán mechanismus adsorpce.