Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The study of possibilities of carbon adsorbents preparation by carbonisation of wood
Project IdSGS03/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude zkoumán vliv podmínek karbonizace dřevní hmoty (rychlost ohřevu, finální teplota) na povrchové a adsorpční vlastnosti výsledných materiálů. Pomocí termoanalytických metod bude sledován mechanismus a kinetika karbonizačního procesu. Na získaných uhlíkatých materiálech bude experimentálně stanovena adsorpční kapacita při adsorpci vybraného těžkého kovu a organického barviva z vodných roztoků. Na základě zjištěných dat budou navrženy podmínky karbonizace dřeva vedoucí k získání materiálů s optimálními adsorpčními vlastnostmi. Navržené postupy pro efektivní přípravu levných uhlíkatých adsorbentů karbonizací dřeva budou experimentálně ověřeny.