Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Methods for determination of drugs in real samples and the possibilities of their removal
Project IdSGS01/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu budou vyvíjeny metody (jak pro přípravu vzorků k analýze, tak i UHPLC metody s fluorescenční detekcí a detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie) pro stanovení léčiv v reálných vzorcích (primárně ve vodách). Tyto metody budou následně využity při výzkumu zaměřeném na sledování obsahů léčiv v životním prostředí v Moravskoslezském kraji a na nalezení možností, jak tyto léčiva z životního prostředí odstranit.