Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií
Project IdSGS14/PdF/2014-15
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt svým výzkumným záměrem úzce navazuje na specifický vysokoškolský výzkum realizovaný v letech 2010, 2011 a 2013, tzn. bude realizováno další dotazníkové šetření mezi učiteli v praxi a provedeno monitorování výuky na základní škole tak, aby byly výstupy předešlých šetření ověřeny, popř. potvrzeny dosažené závěry, a mohl být sledován vývoj přístupu k rozvíjení čtenářské gramotnosti ve školském prostředí. Nově je pozornost předkládaného výzkumného záměru (oproti již realizovaným projektům soustřeďujícím se pouze na 1. stupeň ZŠ) posílena o mapování vzdělávání v předškolním období a na 2. stupni ZŠ, což umožní komplexnost náhledu na budování čtenářské gramotnosti v širších souvislostech školského prostředí. Inovativní výzkumné možnosti nabízí využití moderní technologie PdF OU, a to eyetrackingu, od něhož očekáváme možnost zaznamenat, poznat a zároveň popsat užívané čtenářské strategie žáků základní školy při práci s předkládanými písemnými materiály různé obtížnosti s ohledem na kvalitu žákovského porozumění textu na jednotlivých rovinách práce s ním.