Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analýza předpokladů a užívání konstrukce generických modelů ve výuce elementární matematiky
Project IdSGS10/PdF/2014
Main solverRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude provedena analýza (1) úloh v učebnicových řadách matematiky pro 1. st. ZŠ a dalších výukových materiálech, které spouštějí proces zobecňování řešení a vedou tak ke konstrukci generického modelu; (2) dostupnosti těchto výukových materiálů; (3) dostupnosti prostředků k jejich aplikaci, (4) znalostí, dovedností a vnímání konstrukce generických modelů studentů oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a učitelů 1. st. ZŠ; (5) aktuálního užití konstrukce generických modelů ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ. S ohledem na výsledky výzkumu budou definována konkrétní doporučení pro posílení schopnosti učitele 1. st. ZŠ využívat generické modely ve výuce matematiky.