Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Variabilita pohybu loketního kloubu v rozdíleném postavení rukou při rondátu ve sportovní gymnastice
Project IdSGS7/PdF/2014
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationJedním z nejzávažnějších problémů ve sportovní gymnastice je stále častější výskyt zranění (Sands, 2000). Mnohonásobné opakování pohybů a vysokým tréninkovým zatížením jsou hlavními faktory výskytů zranění ve sportovní gymnastice (Lilley et al., 2007). Horní končetiny představují část těla, které je ve sportovní gymnastice vystavována vysokému a opakovanému zatížení, které mohou vést ke zranění hlavních kloubů (Webb & Rettig, 2008). Vzhledem k nárokům na techniku pohybu a časté opakování se u základních pohybových dovedností se ve sportovní gymnastice očekává nízká variabilita pohybu (Hiley et al. 2013). V současnosti je pojetí variability pohybu vnímáno dvěma způsoby (Preatoni et al., 2013). Z pohledu tradiční teorie motorického učení jako znak stupně osvojení pohybové dovednosti a jako ?normální? funkce organismu pro prevenci zranění (Bartlett et al. 2007; Preatoni et al. 2013). Projekt řeší otázku, variability pohybu loketního kloubu v průběhu základní pohybové dovednosti (rondátu) u sportovních gymnastek, vzhledem k preferenci postavení rukou ve fázi kontaktu s podložkou. Cílem práce je posoudit intra-individuální a inter-individuální variabilitu kinematiky a kinetiky loketního kloubu u sportovních gymnastek, vzhledem k preferenci postavení rukou na podložce.