Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba morfologického klíče pro Islandsko-český studijní slovník
Project IdSGS4/PdF/2014
Main solverdoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá formou zápisu morfologické informace v islandských tištěných slovnících. Projekt si klade za cíl vytvoření morfologického klíče pro Islandsko-český studijní slovník, který by zprostředkoval uživateli slovníku přesnou informaci o deklinaci / konjugaci hesla. Výstupem projektu bude morfologický klíč publikovaný pod otevřenou licencí (GNU GPL v.3.) ve formátu PDF a prezentace dosažených výsledků na odborných tuzemských i mezinárodních konferencí. Tento projekt úzce souvisí s hlavními výzkumnými směry Katedry informačních a komunikačních technologií OU a je v souladu s hlavním výzkumným směrem Pedagogické fakulty OU (Výzkum edukace s podporou ICT).