Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora konání 24. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka
Project Id10128/2014/OŠR
Main solverdoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Period1/2014 - 10/2014
ProviderKatedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je uspořádání 24. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Soutěž je každoročně organizována katedrou matematiky Ostravské univerzity. Tato soutěž je nejstarší matematickou soutěží pro vysokoškolské studenty v Evropské unii. Soutěže se účastní nejlepší studenti matematiky z různých univerzit celé Evropy. V posledních letech začínají přijíždět studenti i z jiných částí světa. V roce 2013 se soutěže zúčastnilo 184 studentů ze 41 univerzit 20 států. Zároveň se studenty přijíždějí i jejich učitelé, kteří jsou během soutěže členy poroty. Průběh soutěže je následující. Den před soutěží se sejde porota, která vybere úlohy pro soutěž. Následující den pak soutěžící řeší tyto příklady v prostorách Ostravské univerzity. Třetí den je slavnostní zakončení soutěže s oceněním nejlepších studentů. Zatímco porota před soutěží vybírá úlohy, je pro studenty připravena odborná přednáška zvaného zahraničního hosta. Tato přednáška je určena nejen soutěžícím, ale i studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity. Samotná soutěž bude probíhat ve dnech 3.-5.4.2014, přičemž soutěžící budou počítat příklady v pátek 4.4.2014. Organizace soutěže však probíhá již od začátku roku (komunikace s účastníky, posílání pozvánek apod.). S organizací soutěže vypomáhají jak zaměstnanci, tak i studenti Ostravské univerzity. U příležitosti 25 let od založení soutěže plánujeme vydat knihu o historii soutěže. I když knihu plánujeme vydat až v roce 2015, práce na ni bude probíhat už v roce 2014 (zpracování soutěžních úloh z předchozích let, odborné jazykové a matematické korektury apod.). Další informace o soutěži, včetně její historie, seznamu nejlepších studentů nebo soutěžních příkladů, lze najít na internetové adrese vjimc.osu.cz.