Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Symbolic Power of the Public Space: The Era of the First Republic.
Project IdSGS11/FF/2014
Main solverdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá proměnami veřejného městského prostoru v éře První republiky na příkladu vybraných multietnických měst regionu severní Moravy a Slezska (Frýdek, Hlučín, Místek), resp. území (Hlučínsko). Zvláštní důraz bude kladen na sledování prezentace nového demokratického státního zřízení v rámci veřejného prostoru: ulice, náměstí, plastiky, veřejné budovy, např. úřady (samosprávní, celní, farní apod.), kostely, školy, nádraží, kina, kasárna, obytné domy či dopravní stavby. Na uskutečněné realizace ve veřejném prostoru bude nahlíženo jak z hlediska architektonického řešení, tak zejména jako na projevy státní politiky a probíhajících česko-německých interakcí na úrovni lokálních střetů o národní teritorium, a to v prostoru vnímaném současníky za tzv. jazykovou hranici. Metodami historického výzkumu rozšířenými o interdisciplinární přístupy míníme analyzovat a komparovat proces symbolického ?obsazení? veřejného prostoru. Některé objekty v souladu s konceptem "lieux de mémoire" francouzského historika Piera Nory tvoří do dnešních dní významná místa paměti vybraných měst, jiné byly v poválečných letech pro svou německou konotaci z veřejného prostoru odstraněny nebo byl jejich původní symbolický význam překryt nastupující ideologií. Zachycena by měla být jedna z torzovitě zpracovaných kapitol urbánních a kulturních dějin mladého Československa.