Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Milling Culture in Moravia
Project IdSGS03/FF/2014
Main solverProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVýzkum bude zaměřen na terénní průzkum čítající 170 - 200 výrobních objektů. Ten bude zahrnovat kontrolu a porovnávání archivních výsledků s reálnou skutečností na základě vypracované struktury členění provozních jednotek z předešlého průzkumu a následné doplnění základních informací (fotodokumentace a technická dokumentace) pro jejich interpretaci a posouzení, které budou vkládány do seznamů pro každý okres zvláště (Uherské Hradiště, Vsetín). Během průzkumu budou upřesněny, již vytipované výrobní objekty (archivní průzkum, terénní průzkum), které budou hlouběji analyzovány z hlediska architektonického, strojního, vývojového. Souběžně budou analyzovány rodinné, podnikové archivy, které vzejdou z terénního průzkumu. Pro ucelenost a objektivnost průzkumu bude proveden archivní průzkum v Státním okresním archivu Zlín a tím bude dokončen archivní průzkum v Zlínském kraji, který je složen z okresu Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Zlín. Některé vybrané objekty budou přeneseny do počítačové simulace. Tyto objekty by měli být výběrem a dokladem kultury mlynářství na Moravě.