Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Transfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území České republiky
Project IdCH-003-176
Main solverMUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Period11/2014 - 6/2016
ProviderKatedra chirurgických oborů, Grantové projekty
Statefinished
AnotationCílem subprojektu je zavést v České republice novou metodu chirurgické léčby jaterních metastáz. Tato metoda je v České republice zcela unikátní a v době předkládání subprojektu nejsou známa jiná česká pracoviště provádějící tento typ operace. Nová technika přinese zcela ojedinělé poznatky v oblasti péče o onkologické pacienty s jaterními metastázami, kteří jsou podle dosavadních indikačních kritérií chirurgicky neléčitelní. Sekundárním cílem subprojektu je zvýšení kreditu Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě pro další mezinárodní spolupráci. Realizace projektu umožní transfer znalostí a dovedností jak na poli VaV aktivit tak ve vzdělávací oblasti (transfer do výuky ? posílení kompetencí studentů).