Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Modul : Japonský jazyk a kultura
Project IdJapan Foundation
Main solverMgr. Jana Bolková
Period9/2014 - 6/2015
ProviderOstatní zahr. vzd. programy
Statefinished
AnotationCílem podávaného grantu je rozšíření možnosti výuky japonštiny na OU. Od akademického roku 2004/2005 realizuje Filozofická fakulta Ostravské univerzity výuku japonského jazyka v kategorii výběrových předmětů, které si mohou volit dle svého zájmu a potřeb všichni studenti Ostravské univerzity bez ohledu na studovaný obor. Důvodem zahájení jeho výuky byl rostoucí ekonomický a kulturní vliv zemí Dálného východu na dění v současném globalizovaném světě a rovněž vzrůstající počet asijských investorů v České republice a v Evropě. Výuka japonštiny na Ostravské univerzitě tak operativně reagovala a stále reaguje na aktuální požadavky trhu práce. Výše uvedené skutečnosti se odráží ve zvyšujícím se poptávce studentů o studium odborné japonštiny, ale také o poznání japonské společnosti, její kultury, literatury a historie. Jazykové kompetence v oblasti obchodní japonštiny spolu se znalostí japonské etikety a mentality jsou bonusem k dobrému uplatnění na trhu práce jak v moravskoslezském regionu, tak v rámci České republiky a Evropy.. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě reaguje na tento trend projektem modulu s názvem Japonský jazyk a kultura . Modul je obsahově ucelený soubor předmětů, který vede k získání určité kompetence. Modul bude zahrnovat výuku základů obchodní japonštiny a překladatelské semináře spolu s přednáškami z vybraných kapitol z japonské literatury, filmu a estetiky.