Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava nových, dusíkem obohacených adsorbentů pro odstraňování iontů těžkých kovů z vodných roztoků
Project IdNadace Tomáše Bati/02/2014
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt je zaměřen na přípravu dusíkem obohacených uhlíkatých adsorbentů pro odstranění Cu2+, Pb2+ a Hg2+ iontů z vodných roztoků. Sledován bude především vliv podmínek při pyrolýze na obsah dusíku a adsorpční vlastnosti materiálů. Předpokládá se příprava 3 ? 4 nových typů adsorbentů.