Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Chemie na Slezskoostravském hradě 2014
Project Id10129/2014/OŠR
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2014 - 11/2014
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationChemie na Slezskoostravském hradě je největší popularizační akce v Moravskoslezském kraji, zaměřená na představení přírodovědných a technických předmětů žákům všech věkových kategorií netradiční a zábavnou formou organizovaná pravidelně. Jedná se o jednodenní akci v podobě přehlídky širokého spektra různých přírodovědných oblastí (ukázky pokusů, představení přístrojů, prezentace prací žáků, atd.), doprovázenou soutěžemi a hrami určenými pro různé věkové skupiny. Akce je realizována v atraktivním prostředí Slezskoostravského hradu. Příprava akce spočívá v celoroční práci studentů univerzity a partnerských středních škol (z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a také z jiných městských obvodů) pod vedením odborníků z Ostravské univerzity v Ostravě. Jednotlivé aktivity jsou výsledkem spolupráce učitelů Ostravské univerzity a pedagogů základních a středních škol, ale také výsledkem práce žáků a studentů, kteří mnohé soutěže nejen navrhují, ale také realizují. Akce je otevřená všem školám, které se chtějí podílet aktivně (sami něco nachystají a prezentují) nebo pouze pasivně (jako návštěvníci). Paralelně jsou vyhlašovány soutěže tematicky propojené s akcí určené třídám, nebo jednotlivcům, přičemž vyhlášení výsledků těchto soutěží je právě v rámci Chemie na Slezskoostravském hradě.