Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Figurama 14 OSTRAVA
Project IdSMO_1273/2014/KZ
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD.
Period3/2014 - 7/2014
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt FIGURAMA zahrnuje každoročně cyklus výstav doprovázených rozsáhlým katalogem, který zároveň slouží i jako výukový materiál. Výstavy pořádá jak hlavní organizátor FIGURAMA, tak i jednotlivé participující vysoké školy ve svých městech. Některé z výstav studentských figurálních prací jsou také doplněny o část pedagogickou nazvanou ARTELERIE. U příležitosti hostování výstav v zahraničí jsou také zpravidla pořádány workshopy a přednášky zaměřené na figurální kresbu.