Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku
Project IdRP2014
Main solverdoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Periodr1/2014 - 12/2014
ProviderMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statefinished
AnotationPro zvýšení kvality výuky biomedicínských techniků, biomedicínských inženýrů je nezbytné posílit rozvoj praktických dovedností nácvikem konkrétních technických úkonů, které jsou nezbytné pro přesné fungování specifických a v mnoha směrech unikátních přístrojů využívaných v lékařských oborech. Nácvik dovedností v průběhu studia bakalářského, magisterského oboru nebo doktorském studijním programu umožní absolventům snadnější adaptaci na praxi a výkon vlastní profese.Záměrem projektu je zřídit 4 specializovaná pracoviště pro interdisciplinární výuku studentů LF OU v Ostravě, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně a zajistit technické prostředky pro záznamy operačních zákroků. Pracoviště budou využívána studenty oboru biomedicínský technik a biomedicínský inženýr a prostřednictvím výměnných stáží bude zajištěno efektivní sdílení kapacit a odborných poznatků.