Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Welcome home, science
Project IdCZ.1.07/2.3.00/45.0004
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period3/2014 - 7/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá efektivním přenosem poznatků VaV vedoucím k prohloubení zájmu žáků a studentů opřírodovědné a technické obory. V rámci čtyř klíčových aktivit projekt zamýšlí zlepšit dovednosti pracovníků VaVv oblasti komunikace a popularizace vědy a vědecké práce pořádáním kurzů a přednáškových cyklů, přiblížitvědu žákům ZŠ/SŠ prostřednictvím opakujících se akcí, seminářů a exkurzí, vytvořit síť metodiků (ambasadorů)výsledků VaV a podporovat systematickou práci se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV a rovněžvybudovat dvě experimentální pracoviště - laboratoře podporující badatelsky-orientovanou výuku, a to jednak provýuku technologií a řemesel a fyzikálních experimentů s materiály, jednak měřicí a robotické pracoviště pro výukufyziky, chemie, biologie a technických oborů.V projektu bude podpořeno celkem 1941 osob.