Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Posílení a rozšíření Life Science Research Centre na Ostravské Univerzitě v Ostravě
Project IdRRC/05/2013 DT1
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2014
ProviderKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt má za cíl podpořit budování špičkového odborného pracoviště na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě (OU) zabývajícího se biomedicínckým výzkumem v oblasti biologie genomů. Projekt navazuje na stávající aktivity OU v této oblasti, zahrnující mimo jiné i založení nové výzkumné jednotky, tzv. Life Science Research Centre, v roce 2012. Nově navrhovaný projekt usnadní nejen ve větší míře zužitkovat výzkumný potenciál stávajícího týmu, ale umožní i jeho rozšíření o další odborné pracovníky s dosud chybějícími kriticky důležitými kompetencemi v oblasti bioinformatiky. Realizace projektu by tak měla položit základy pro dlouhodobou profilaci OU v jedné z nejrychleji se vyvíjejících a mimořádně perspektivních odvětvích moderního biomedicínského výzkumu. V odborné rovině má projekt za cíl přinést zásadní nové poznatky o genomech biologicky a medicínsky významných jednobuněčných eukaryotických organismů.