Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Project IdRRC/05/2013
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2013 - 9/2014
ProviderKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem navrhovaného projektu je v souladu s vyhlášením programu podpora talentovaných studentů prezenčního doktorského studia. Této podpory dosáhnou prostřednictvím příspěvků ke studiu. Všichni čtyři navrhovaní studenti vykazují požadovanou publikační činnost (v impaktovaných nebo recenzovaných časopisech) a pravidelně se účastní mezinárodních a tuzemských vědeckých konferencí. Zdůvodnění výběru těchto studentů je uvedeno v odpovídajících přílohách: ? Vědecká a publikační činnost ? Účast na projektech ? Zdůvodnění žádosti o podporu talentovaných studentů doktorského studijního programu. Délka trvání projektu byla zvolena na 21 měsíců - od 1. ledna 2013 do 30. září 2014. Příspěvky ke studiu budou vypláceny v pravidelných měsíčních intervalech. Výše příspěvku se odvíjí od podmínek zadavatele (70 000 Kč/rok - vzhledem k trvání projektu delší než rok byly výše příspěvku odpovídajícím způsobem navýšeny).