Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Využití diskového úložiště CESNET v zálohovacích procesech OU
Project IdCesnet
Main solverRNDr. Pavla Lokajová
Period5/2013 - 4/2014
ProviderRektorát, Fond rozvoje CESNET
Statefinished
AnotationCílem projektu je rozvoj a inovace procesů zálohování serverů na OU tak, aby mohlo být využito nového způsobu ukládání záloh především na disková úložiště. Naší snahou je najít cestu, jak přejít ze současného způsobu zálohování, kde hlavním zálohovacím médiem jsou magnetické pásky, na nové postupy, ve kterých budou hrát hlavní roli disková úložiště ? částečně lokální, ale hlavně diskové úložiště CESNET. Při tom bude zkoumána možnost využití připojení zálohovacích serverů konektivitou 10Gbit/s.