Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Po stopách společné kultury a jazyka v ostravském regionu
Project IdAKTION č. 66p2
Main solverdoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Period3/2013 - 4/2013
ProviderAction
Statefinished
AnotationHlavním cílem setkání pedagogů a studentů bohemistických oborů tří dlouhodobě spolupracujících univerzit je podělit se o zkušenosti a poznatky v oblasti proměn pojetí didaktiky ve výuce českého jazyka. Dále bude začleněna regionální problematika v podobě komplexní prezentace Ostravy i širšího regionu Ostravska jako místa, jehož intenzivní průmyslový rozvoj v druhé polovině 18. století a v průběhu 19. století významně přispěl k národnostnímu a jazykovému složení obyvatel a dal vzniknout zcela specifickým životním podmínkám. Spisovná čeština hraje v této jazykově pestré oblasti stále významnou roli: je vnímána jako potřebné pojítko.