Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Support for research and publishing activities of doctoral students and academic staff at the Faculty of Fine Arts, University of Ostrava
Project IdSGS_2013_2
Main solverprof. Zbyněk Janáček
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem jednoletého projektu je prostřednictvím nového recenzovaného odborného časopisu podpořit vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti hudebního a výtvarného umění na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Nový časopis by od počátku nesl atributy odborného recenzovaného periodika, s nimiž by se v horizontu dvou let ucházel o zapsání na listinu recenzovaných neimpaktovaných časopisů v České republice. Náplní periodika vydávaného dvakrát ročně v online verzi by byly mezioborové vazby hudebního a výtvarného umění, aktuální otázky umělecké kritiky, managementu a marketingu, problematika soudobého umění a estetického nazírání na ně apod. Vydávání časopisu se budou aktivně účastnit rovněž studenti doktorského studijního programu, kteří jako editoři a grafikové získají nové a v praxi využitelné zkušenosti.