Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Edukace Romů prostřednictvím hudby - Inovace profesní přípravy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti multikulturní výchovy
Project Id477/F5/a
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je primárně inovace stávajících vzdělávacích programů prezenční formy studia oboru Učitelství 1. stupně základních škol o dva nové výběrové předměty "Romská hudba a kultura jako východiska výchovy ke svobodě" (HKROM) a "Metodika práce s romskými dětmi" (MPROM). S tím logicky souvisí také sekundární cíle projektu, tedy především snaha zásadním způsobem rozšířit oborovou knihovnu KHv PdF OU o nové aktuální knižní a auditivní tituly zaměřené na romskou kulturu a problematiku multikulturní výchovy. Uplatňování nových poznatků z oblasti etnomuzikologie a etnopedagogiky v rámci profesní a osobnostní přípravy budoucích učitelů staví na předpokladu individuálního a aktivního zájmu studentů o vymezenou problematiku vyplývající navíc ze současného aktuálního geodemografického profilu moravskoslezského regionu a zejména pak Ostravy a Ostravska. Moderní výukové modely otevírají značný prostor studentské seberealizaci a prezentaci vlastních zralých stanovisek a soudů. Klíčový důraz je kladen na samostudium a domácí přípravu, což mimo jiné zajišťuje pořízení mobilní přehrávací aparatury určené k domácí přípravě.