Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Literature in wider cultural contexts 3
Project IdSGS8/FF/2013
Main solverprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt se zaměřuje na literární tvorbu různých období (s akcentem na raný novověk a moderní epochu), a to prostřednictvím přesahů, které překonávají úzkou, textově-filologickou analýzu literárního díla. Základním atributem zůstává zkoumání uměleckého díla, které má specifickou povahu, avšak značný důraz bude položen na obecnější společensko-kulturní aspekty, intermediální souvislosti či performativní účinky. Pozornost bude zaměřena na sledování literárního života, sociálních souvislostí (recepce i nakladatelská praxe), komunikačních vazeb a mediálních kontextů s výraznými přesahy k vizualitě (literatura a výtvarné umění). Jedním z dominantních prvků se stane otázka tematizace prostoru. Spojujícím teritoriem se stane oblast Moravy a Slezska a česko-polské hraniční prostředí.